ปฏิทินการสอบนักศึกษา


หน้าหลัก >>ปฏิทินการสอบนักศึกษา

Event Information

Title : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ของ นายจตุรณ คำชมภู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์


            รูปแบบการสอบ : สอบวิทยานิพนธ์
           
           วันที่จัดกิจกรรม : 25/09/2563 เวลาที่จัดกิจกรรม : 2:00 PM
           สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง ๒๓๑๑ สาขาวิชาเคมี อาคาร ๖๐ ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

File Download : Download