ข่าวกิจกรรม


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีลงนามสัญญาทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 15 สถาบัน ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ห้องโลตัส ชั้น M อาคาร Grand Courtyard โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 5 ราย