พิธีส่งมอบงานหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร

22012018001
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร ได้ร่วมพิธีส่งมอบงานหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

Start

End

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร ได้ร่วมพิธีส่งมอบงานหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

22012018001 22012018002 22012018003

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *