พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

85BE4D2C-8B0D-4876-AD9D-D59CFF771C4A
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

Start

End

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

434850B8-4ABF-4674-93CE-EFECC25C9AE3 D5531066-091A-41B9-8BB5-72B760F5D2504A65DD73-FB73-4F5C-B5FA-F34F8DBB6EA7 0C27866D-8AF3-4B78-8C05-064A05B9FEBC

MORE DETAIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *